Vaše objednávky expedujeme každý deň! Sme tu pre Vás.

Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovary na základe zmluvy uzavretej na diaľku (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov, nespĺňajúcich definúciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovaniach § 2 písm. a) zákona 250/2007 Z.z.

Prosím vezmite na vedomie, že odskúšať neznamená začať tovar niekoľko dní používať a následne ho už používaný vrátiť.

Vrátený tovar zasielajte v pôvodnom obale – krabičke, nepoužívaný a nepoškodený.

Spolu s vráteným tovarom je potrebné zaslať v uvedenej lehote i nasledovné doklady:

1. Vyplnený formulár o odstúpení spotrebiteľa od zmluvy ( tento je zopnutý spolu s faktúrou a pribalený k tovaru, prípadne v elektronickej podobe zaslaný spolu s e-mailom o odoslaní zásielky)
2. Doklad o kúpe – FAKTÚRA alebo jej kópia
3. Príslušenstvo k tovaru (ak bolo dodané s tovarom) – originálny záručný list, návod na použitie
4. V prípade, že bol spolu s tovarom zaslaný kupujúcemu i darček za nákup v istej hodnote, tento prosíme pribaliť k vrátenému tovaru.

Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte na adresu sídla prevádzky:

Klenotníctvo Atalovič, s.r.o.
J. Hašku 787/6
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku v prípade zmluvy, ktorej predmetom je vec vyrobená na základe špecifikácií spotrebiteľa, prípadne slúži na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb. Príkladom takýchto vecí môžu byť prstene vyrobené podľa individuálnej požiadavky veľkostí a personalizované výrobky (napr. pomocou gravírovania), tovar upravovaný na zákazku (napr. obrúčky, retiazky a náramky v iných veľkostiach ako sú k dispozícii na sklade).

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 0911 978 484 alebo 032 771 28 09 alebo e-mailom na: klenotnik@klenotnik.sk